Algemene ledenvergadering 20-04-2022

Op woensdag 20 april 2022 wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de parkzaal van Nia Domo (ingang via de bowling). De vergadering begint om 20.30 uur.

We nodigen alle leden of hun ouders/verzorgers van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda van de vergadering is ondertussen via de email aan alle leden verstuurd.

Er komen diverse items aan bod over de gang van zaken binnen de judoclub. Deze informatie kan zeer waardevol zijn. Daarnaast is het voor het bestuur belangrijk om over bepaalde zaken feedback te krijgen vanuit de leden/ouders/verzorgers. We stellen het dan ook erg op prijs als er zoveel mogelijk genodigden aanwezig zijn bij deze algemene ledenvergadering!

Terug naar nieuws