Historie

Herkomst van de judosport

We weten allemaal dat deze sport afkomstig is uit Japan en dat de benamingen en termen Japanse woorden zijn. Wat de meeste mensen niet weten, is dat we judo te danken hebben aan tengere man ‘Jigoro Kano’, die leefde van 1860 tot 1938.

Jigoro Kano

Jigoro Kano had een weinig indrukwekkende lichaamsbouw en om zijn fysiek en karakter te ontwikkelen, begon hij zich toe te leggen op de oude Japanse vechtsporten zoals Jiu Jitsu.  Jigoro Kano werd door die ervaren meesters ingewijd in de geheimen van de verschillende Jiu Jitsu technieken. Na een tijdje slaagde hij er steeds vaker in om zijn meester te vloeren en die zei tenslotte: ‘Ik kan je niets meer leren!’ Daarop stichtte Jigoro Kano, hij was toen 21 jaar, zelf een school en gaf haar de naam ‘Kodokan judo’ of ‘de school voor het onderrichten van de soepele weg’. ‘Ju’ is zacht, soepel of meegevend en ‘do’ betekent weg of principe.  Aanvankelijk werd zijn school neerbuigend bekeken door de andere Jiu Jitsu scholen, maar toen de politie van Tokio een toernooi organiseerde, won de ploeg van Jigoro Kano 13 van de 15 kampen (2 bleven onbeslist)!

In 1956 werden de eerste wereldkampioenschappen in Tokio gehouden en sinds 1960 is het judo ook een Olympische Sport.  In het moderne judo worden de judoka’s bij de wedstrijden ingedeeld volgens gewichtsklasse. Maar het judo kent ook nog klassen en graden om ervaring en kunde van de judoka aan te duiden. Er zijn 6 (lagere) klassen en 10 hogere (graden), die herkenbaar zijn aan de kleur van de band. Men begint onderaan de ladder met de witte band. Door het afleggen van examens bereikt een judoka de hoogste klasse of 1ste kyu en krijgt een bruine band. Daarna volgen de hogere graden, van 1ste tot de 5de dan, met de zwarte banden. De hoogste graad de 10e dan, werd nog nooit aan een westerling uitgereikt.

Na zijn dood kreeg Jigoro Kano als eerbewijs symbolisch de 12de dan, die niemand anders ooit zal kunnen krijgen!

Historie van Judoclub Boekel

De oprichting van de budoclub werd een feit op 15 april 1969. Uit die tijd is niet veel bewaard gebleven, maar we weten dat de heer De Rijck een oud-lid is. Tevens zijn nog enkele trainers uit die tijd bekend, namelijk Piet van Deursen, Wim van Goch en Bart Franssen. De ledenlijst van 1976 is de oudste ledenlijst die terug te vinden was. Theo Werdens was toen de trainer. Op 12 juni 1978 werden de statuten gewijzigd door middel van een notarieel besluit. Op dat moment bestond het bestuur uit Theo van de Burgt, Wim Bijvelds, Piet van Grinsven, Martien Janssen en Christ Verstegen. In die jaren was het aanbod van de budovereniging zeer uitgebreid. Het omvatte judo, jiu jitsu, karate, taekwondo, kendo, aikido en alle andere budosporten. De trainingen vonden plaats in de gymzaal aan de Mr van Hooffstraat. Er werd getraind op een mat van 5×6 meter waarop soms wel 20 judoka’s te vinden waren. Vanaf 1977 konden er wat wedstrijden tegen andere verenigingen georganiseerd worden, omdat er toen een uitbreiding van het aantal matten kwam. Op 3 april 1978 heeft Judoclub Boekel zich aangesloten bij de Budo Bond Nederland.

Nadat in 1999 Theo Werdens na 25 jaar afscheid nam als trainer werd hij opgevolgd door zijn pupil Fred Janssen. In 2002 werd Mario Matheeuwsen trainer, gevolgd door Mike Cornelissen. Vanaf het seizoen 2005 is Willy van de Boom trainer geweest. Met ingang van het seizoen 2008-2009 is Fred Janssen wederom trainer van alle judoka’s.

Voor de vele goede verdiensten voor de vereniging heeft Judoclub Boekel anno 2019 een drietal ere-leden. Dit zijn Theo Werdens, Leny Raaijmakers en Fred Janssen.

Het ledenaantal heeft jarenlang geschommeld tussen de 110 en 130 leden. Na een aantal jaren waarbij het aantal leden wat terugliep, is het ledenaantal anno 2019 ongeveer 70 judoka’s. De vaste trainingsavond is al jaren de vrijdagavond. Waarbij de trainingen sinds de sloop van de gymzaal aan de Mr van Hooffstraat plaatsvinden in zaal C2 van Sporthal de Burcht. Momenteel zijn er vier groepen die op vrijdagavond trainen. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd en niveau.

In de loop der jaren is er verschillende keren stilgestaan bij de verjaardag van onze judoclub. Zo sprongen de vieringen van het 15, 25, 35 en 40 jarig jubileum eruit, omdat deze gepaard gingen met speciale activiteiten en een aandenken voor de leden. In 2019 zal er op diverse momenten aandacht geschonken worden aan het 50-jarig bestaan.