Privacy Policy

  • Gegevens van leden worden vertrouwelijk behandeld
  • De verstrekte gegevens worden gebruikt in de eigen administratie van Judoclub Boekel.
  • Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan commerciële partijen tenzij daar toestemming voor is verleend.
  • Alleen indien nodig worden relevante gegevens beschikbaar gesteld aan derden. Te denken valt hierbij aan zaken als inschrijving voor wedstrijden, indienen ledenlijst bij aanvraag gemeente subsidie e.d.
  • Foto’s gemaakt tijdens training, wedstrijden en andere evenementen mogen door Judoclub Boekel worden gepubliceerd tenzij schriftelijk is aangegeven hiertegen bezwaar te hebben.

Sponsoren