Aanmeldingsformulier

Wil je lid worden van Judoclub Boekel? Vul dan onderstaand formulier volledig in. Na verzending ontvang je een bevestiging van de geregistreerde gegevens. In overleg met de trainer kan gestart worden met de trainingen.

Er is geen achternaam ingevuld
Er is geen voornaam ingevuld
Er is geen geboortedatum ingevuld
Er is geen adres ingevuld
Er is geen postcode ingevuld
Er is geen woonplaats ingevuld
Er is geen telefoon / gsm ingevuld
Er is geen telefoon / gsm ingevuld
Er is geen geldig e-mail ingevuld

Doorlopende machtiging

De machtiging wordt verleend aan:
Judoclub Boekel
p/a Erpseweg 25a, 5427 PG Boekel
NL69 RABO 0108 0350 85
Kenmerk machtiging: Het lidmaatschapsnummer.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Judoclub Boekel om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judoclub Boekel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Er is geen rekeninghouder ingevuld
Er is geen adres ingevuld
Er is geen postcode ingevuld
Er is geen woonplaats ingevuld
Er is geen rekeningnummer ingevuld

Sponsoren