Afmeldingsformulier

Hiermee wil ik het lidmaatschap opzeggen van de Judoclub Boekel.

Beƫindigen van het lidmaatschap vindt plaats aan het einde van het lopende seizoen, tenzij anders overeengekomen.
Opzeggen uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen.

Er is geen achternaam ingevuld
Er is geen voornaam ingevuld
Er is geen geboortedatum ingevuld
Er is geen adres ingevuld
Er is geen postcode ingevuld
Er is geen woonplaats ingevuld
Er is geen geldig e-mail ingevuld

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:
Judoclub Boekel
p/a Erpseweg 25a, 5427 PG Boekel
NL69 RABO 0108 0350 85
Om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven ten behoeve van bovengenoemd lid.

Er is geen rekeninghouder ingevuld
Er is geen adres ingevuld
Er is geen postcode ingevuld
Er is geen woonplaats ingevuld
Er is geen rekeningnummer ingevuld

Sponsoren