Wedstrijden en examens

Toernooien

Op aanwijzing van de trainer nemen judoka’s deel aan wedstrijden. Deze kunnen georganiseerd zijn door de Judobond, maar ook door verenigingen binnen de regio waartoe Judoclub Boekel behoort. Alle judoka’s die door de trainer uitgenodigd worden om deel te nemen aan een wedstrijd of toernooi worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Om hieraan deel te nemen is inschrijfgeld verschuldigd. Iedere deelnemer krijgt na afloop van het toernooi een prijs. De toernooien die door regioclubs worden georganiseerd zijn hoofdzakelijk voor beginnende judoka’s. Bij de indeling wordt gelet op leeftijd, gewicht en ervaring.

Clubkampioenschappen

In november organiseert Judoclub Boekel haar clubkampioenschappen. Er wordt verwacht dat iedereen die langer dan een half jaar lid is, hieraan deelneemt. Tijdens dit toernooi worden de judoka’s ingedeeld in poules en worden er onderlinge wedstrijdjes gehouden. De indeling gebeurt zoveel mogelijk op leeftijd, gewicht en ervaring. Alle deelnemers ontvangen na afloop een prijs. Degene die tijdens het toernooi de mooiste worp maakt, wordt beloond met de felbegeerde stijlprijs.

Examens

Tweemaal per jaar worden er binnen Judoclub Boekel examens afgenomen. Tijdens deze examens wordt getoetst of judoka’s in aanmerking komen voor een hogere slip of band. Een week na de examens wordt bekend gemaakt of een judoka een hogere slip of band heeft gehaald. Ook worden dan de diploma’s en oorkondes uitgereikt die horen bij de behaalde band of slip. Dit alles gebeurt tijdens de “kijkles” waarbij ook ouders, broers/zussen, grootouders  en andere familieleden of bekenden aanwezig mogen zijn.