Subscribe to RSS feed

Historie

Herkomst

We weten allemaal dat deze sport afkomstig is uit Japan en dat de benamingen en termen Japanse woorden zijn. Wat de meeste mensen niet weten, is dat we judo te danken hebben aan tengere man ‘Jigoro Kano’, die leefde van 1860 tot 1938.

Jigoro Kano: Grondlegger Judo
Jigoro Kano

Jigoro Kano had een weinig indrukwekkende lichaamsbouw en om zijn fysiek en karakter te ontwikkelen, begon hij zich toe te leggen op de oude Japanse vechtsporten zoals Jiu Jitsu.  Jigoro Kano werd door die ervaren meesters ingewijd in de geheimen van de verschillende Jiu Jitsu technieken. Na een tijdje slaagde hij er steeds vaker in om zijn meester te vloeren en die zei tenslotte: ‘Ik kan je niets meer leren!’ Daarop stichtte Jigoro Kano, hij was toen 21 jaar, zelf een school en gaf haar de naam ‘Kodokan judo’ of ‘de school voor het onderrichten van de soepele weg’. ‘Ju’ is zacht, soepel of meegevend en ‘do’ betekent weg of principe.  Aanvankelijk werd zijn school neerbuigend bekeken door de andere Jiu Jitsu scholen, maar toen de politie van Tokio een toernooi organiseerde, won de ploeg van Jigoro Kano 13 van de 15 kampen (2 bleven onbeslist)!

In 1956 werden de eerste wereldkampioenschappen in Tokio gehouden en sinds 1960 is het judo ook een Olympische Sport.  In het moderne judo worden de judoka’s bij de wedstrijden ingedeeld volgens gewichtsklasse. Maar het judo kent ook nog klassen en graden om ervaring en kunde van de judoka aan te duiden. Er zijn 6 (lagere) klassen en 10 hogere (graden), die herkenbaar zijn aan de kleur van de band. Men begint onderaan de ladder met de witte band. Door het afleggen van examens bereikt een judoka de hoogste klasse of 1ste kyu en krijgt een bruine band. Daarna volgen de hogere graden, van 1ste tot de 5de dan, met de zwarte banden. De hoogste graad de 10e dan, werd nog nooit aan een westerling uitgereikt.

Na zijn dood kreeg Jigoro Kano als eerbewijs symbolisch de 12de dan, die niemand anders ooit zal kunnen krijgen!

Historie Judoclub Boekel in kort bestek

De oprichting van de budoclub werd een feit op 15 april 1969. Een oud-lid is Dhr. De Rijck. Ook enkele trainers uit die tijd weten we nog te lokaliseren, o.a. Piet van Deursen, Piet van Goch en Bart Franssen.  De eerste documentatie vinden we terug met een ledenlijst van 1976, trainer was toen Theo Werdens.  Op 12 juni 1978 werd de oprichting van de Budoclub Boekel een feit door een notarieel besluit. Het bestuur bestaande uit, Theo van de Burgt, Wim Bijvelds, Piet van Grinsven, Martien Janssen en Christ Verstegen, tekenden die dag de oprichtingsakte.  Het programma bevatte nogal wat, nl. Judo, Jiu Jitsu, Karate, Taekwondo, Kendo, Aikido en alle andere Budosporten. Dit was echter nogal hoog gegrepen. Niet echter wat betreft het leden aantal, dat in 1980 al was opgelopen tot een kleine 130 leden.  In de beginjaren werd er getraind op een van 5m x 6m, waarop wel 20 judoka’s te vinden waren. In 1977 kregen we van de gemeente een krediet om een tweede mat aan te schaffen. We kregen voor ons begrip een zee van ruimte hoewel de uitbreiding slechts 32m2 bedroeg. Er werden dan ook wat wedstrijden tegen buitenploegen georganiseerd waarbij dan wel gebruik werd gemaakt van geleende matten.

Vanaf de beginjaren is er steeds getraind aan de Mr. van Hooffstraat met een kleine zijsprong van het gymzaaltje in de sporthal.  Op 3 april 1978 werd de aansluiting bij de Budo Bond Nederland een feit, waardoor ook alle graduaties erkend en ingeschreven werden. Het leden aantal schommelde altijd zo tussen de 110 en 130 leden.  Op 14 april 1984 werd het 15-jarig bestaan gevierd en op 18 juni 1994 het  25-jarig bestaan. In het weekend van 18 en 19 september 2004 werd het 35-jarig bestaan gevierd d.m.v. een kamp.  Omdat we veel met onze Boekelse en Venhorste jeugd ophebben, kunnen sinds enkele jaren ook 4-jarigen op speelse wijze aan het judo deelnemen. Deze groep traint op donderdagavond, in tegenstelling tot de andere groepen die op vrijdagavond trainen. Bart Vogels geeft training aan deze groep.

In 1999 verliet ons erelid Theo Werdens door omstandigheden ons na 25 jaar als trainer en werd opgevolgd door zijn pupil Fred Janssen. Vervolgens werd Mario Matheeuwsen in 2002 trainer, die op zijn beurt weer opgevolgd werd door Mike Cornelissen. Vanaf het seizoen 2005 t/m 2009 is Willy v.d. Boom trainer geweest.  Met ingang van het seizoen 2008 – 2009 is Fred Janssen weer trainer van de vrijdaggroepen.