Subscribe to RSS feed

Grote Clubactie

Op 15 september a.s. start de lotenverkoop voor de Grote Clubactie. Ook dit jaar doet ook onze judoclub hieraan mee. De bedoeling is dat de leden de loten gaan verkopen. Van de opbrengst van de loten gaat 80% rechtstreeks naar de club. De overige 20% is voor de organisatie die hiermee de loterij organiseert met vele mooie grote prijzen. De loten kosten € 3,- per stuk waarvan dus 80% – dat is € 2,40 – rechtstreeks naar de club gaat. De club mag deze opbrengst naar eigen inzicht besteden. De Judoclub Boekel wil dit geld in het lopende seizoen besteden aan activiteiten voor de leden zodat degene die gewerkt hebben voor de opbrengst, daar ook zelf plezier van hebben. Met de opbrengst hopen we onze activiteiten als judokamp, jaarafsluiting, Sinterklaas e.d.  extra leuk te kunnen maken. Als de actie echt succesvol is, is het misschien zelfs mogelijk een extra activiteit te organiseren. Daarnaast willen wij de lotenverkopers ook rechtstreeks belonen. Voor elk verkocht lot krijgt de verkoper een bonus van € 0,25;   voor de 5 beste verkopers van onze club is er nog extra bonus te verdienen.

1ste prijs    €  25,00
2de prijs     €  15,00
3de prijs     €  10,00
4de prijs     €    7,50
5de prijs     €    5,00

We tellen hiervoor het aantal verkochte loten. Niet het aantal machtigingen omdat er op 1 machtiging meerdere loten kunnen worden verkocht. Bij een gelijke stand worden de prijzen gedeeld. Als bijvoorbeeld nummer 2 en 3 evenveel loten hebben verkocht, wordt de 2e en 3e prijs samengevoegd en gedeeld door de 2 winnaars.

Daarboven organiseert ook dit jaar de Grote clubactie een verkoopwedstrijd voor de jeugdige lotenverkopers. Doe mee en maak kans op een  Playstation 4 of een van de andere mooie prijzen. Kijk op www.clubactie.nl

Het deelnemen als lotenverkoper is uiteraard geheel vrijwillig maar het bestuur hoopt toch van harte dat iedereen hieraan wil meewerken. Niet uit clubbelang maar vooral in het belang van de leden zelf. Omdat:

  1. je krijgt een bonus voor elk verkocht lot
  2. je maakt kans op een mooie extra prijzen
  3. de opbrengst van de actie verdwijnt niet gewoon in de clubkas maar daarmee gaan we in de loop van het seizoen leuke dingen voor jullie doen

De loten kunnen verkocht worden aan familie, vrienden en bekenden maar ook b.v. huis aan huis, in een sportkantine, tijdens een feest enz. Verkoop gebeurt uitsluitend via een eenmalige machtiging. Met behulp van de verkoopboekjes zijn de machtigingen eenvoudig te verzamelen. Er is bewust gekozen voor deze verkoopwijze om te voorkomen dat onze veelal jonge leden met geld moeten werken. Een simpele methode waarbij de verkopers niets te maken hebben met geld. De lotnummers worden vermeld op het incasso-afschrift. Als op een lot dat is betaald via een eenmalige machtiging een prijs valt, hoeft de koper ook niets te doen. De gegevens van de kopers zijn bekend en de prijzen worden automatisch uitgekeerd. Binnen zes weken ontvangt de winnaar de prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op zijn/haar bankrekening. Hierdoor is deze methode ook voor de koper aantrekkelijk. De Grote Clubactie is daardoor aantrekkelijk voor kopers en verkopers. Kortom genoeg reden om er flink de schouders onder te zetten.